Jak się rozprzestrzenia się Clostridium difficile i jak zapobiegać zakażeniu?

  1. Przetrwalniki C.difficile zdolne są do przetrwania w środowisku zewnętrznym (czyli poza organizmem pacjenta) przez bardzo długi czas. Kolonizują one wszystkie te powierzchnie, na które zostaną przeniesione przez niewłaściwie zdezynfekowane ręce pacjentów, pielęgniarek, lekarzy oraz osób odwiedzających pacjentów. Przetrwalniki C.difficile znajdować się mogą zatem w toaletach, salach chorego, łóżkach, fartuchach, pościeli oraz na sprzęcie medycznym. Dlatego niezwykle istotne jest zachowanie odpowiednich procedur dezynfekcyjnych oraz higienicznych w celu przerwania dróg rozprzestrzeniania się tego niebezpiecznego drobnoustroju.
  2. Należy pamiętać o myciu rąk, szczególnie po korzystaniu z toalety oraz przed rozpoczęciem jedzenia.
  3. Personel medyczny powinien zakładać jednorazowy fartuch oraz rękawiczki przed przystąpieniem do wszystkich czynności związanych z opieką i leczeniem pacjenta, a także myć ręce przed i po każdym kontaktem z pacjentem.
  4. Pacjent o potwierdzonym zakażeniu wywołanym przez C.difficile powinien zostać przeniesiony do osobnego pomieszczenia z własną toaletą
  5. Należy odizolować pacjenta a okres do 48 godzin od ustąpienia biegunki i uzyskania uformowanego stolca, należy rozważyć także izolację pacjenta na cały okres trwania biegunki.
  6. Dla pacjenta zakażonego C.difficile należy wyznaczyć osobny sprzęt medyczny.
  7. Niezwykle istotną rolę w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zakażeń pełni dezynfekcja powierzchni szpitalnych związkami chemicznymi zawierającymi wysokie stężenie chloru czy nadtlenku wodoru w stanie gazowym.
  8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących np. mycia rąk czy zmiany pościeli, pacjent ma prawo i powinien zwrócić się do lekarza czy pielęgniarki o stosowne wyjaśnienia.