Dane dotyczące zachorowań

  • Nosicielstwo C.difficile stwierdzane jest u 3% populacji, 20-40% pacjentów hospitalizowanych
  • eradykacja C.difficile ze środowiska szpitalnego jest niezwykle trudna ze względu na zdolność tworzenia przez tą bakterię form przetrwalnikowych opierających się działaniu większości środków dezynfekcyjnych
  • Zapadalność na choroby wywołane przez C.difficile waha się między 1-10/1000 pacjentów
  • Śmiertelność u pacjentów wymagających leczenia na OIOM wynosi 6.1%
  • Śmiertelność u pacjentów zainfekowanych hiperwirulentnym szczepem NAP1 wynosi 16.7%
  • na zachorowanie szczególnie narażone są osoby powyżej 65 roku życia
  • Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego występuje u 25% pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby
  • Bardzo ciężka postać choroby (okrężnica olbrzymia, wstrząs i zgon) występuje u 3% pacjentów i 11% pacjentów,  u których czynnikiem etiologicznym zakażenia był szczep NAP1
  • hospitalizacja 3-krotnie zwiększa ryzyko wystąpienia choroby wywołanej przez C.difficile
  • stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania prowadzi do zniszczenia ochronnej flory fizjologicznej jelita i jest główną przyczyną nadmiernego namnażania się C.difficile