Czynniki ryzyka wystąpienia infekcji

  1. Stosowanie antybiotyków, szczególnie tych o szerokim spektrum działania, zdolnych do niszczenia ochronnej flory fizjologicznej przewodu pokarmowego, jest najważniejszym czynnikiem rozwoju zakażenia C.difficile. Do antybiotyków tzw. „wysokiego ryzyka wywołania choroby związanej z C.difficile” należą między innymi cefalosporyny II i III generacji, klindamycyna czy fluorochinolony.
  2. Na wystąpienie infekcji związanej z obecnością C.difficile szczególnie narażone są osoby powyżej 65 roku życia. W przypadku tych osób prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia jest nawet 20-krotnie wyższa niż w przypadku osób poniżej 20 roku życia!
  3. Hospitalizacja – leczenie w szpitalu podnosi prawdopodobieństwo kolonizacji pacjenta szczepami C.difficile około 10-krotnie. Stopień kontaminacji środowiska szpitalnego (toalet, rąk personelu medycznego) szczepami C.difficile jest określany jako bardzo wysoki. Nieprzestrzeganie zasad higieny oraz stosowanie nieskutecznych środków dezynfekcyjnych przekłada się na rozprzestrzenianie bakterii C.difficile w środowisku szpitalnym.
  4. Wysoka zdolność do przeżywania przetrwalników C.difficile w środowisku szpitalnym związana jest z nieskutecznością wielu rodzajów środków dezynfekcyjnych względem tej bakterii.