Co to jest C.difficile

Clostridium difficile to bakteria kształtem przypominająca laseczkę, zdolna do namnażania się w warunkach beztlenowych i do tworzenia form przetrwalnikowych umożliwiających jej przetrwanie w niesprzyjających warunkach zewnętrznych. Laseczka Clostridium difficile obdarzona jest także zdolnością ruchu oraz do produkcji toksyn określanych mianem glukozylotransferaz. 

C.difficile wywołuje takie choroby jak zapalenie okrężnicy, okrężnicę olbrzymią, biegunki związane ze stosowaniem antybiotyków oraz poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego. Obecność bakterii prowadzić może także do perforacji jelita. Najczęściej do zakażeń dochodzi u pacjentów leczonych w szpitalu przez długi okres i przyjmujących antybiotyki. U 5% zdrowych, dorosłych osób i 50% niemowląt, C.difficile występuje jako składnik naturalnej flory bakteryjnej (tzw. fizjologicznej) i nie wywołuje żadnych objawów chorobowych. Niestety, długotrwała antybiotykoterapia, częsta u pacjentów hospitalizowanych, prowadzić może do zniszczenia znaczącej części naturalnej flory jelitowej i do namnożenia się w układzie pokarmowym  C.difficile, w tym szczepów zdolnych do wytwarzania toksyn.

Objawami stanów chorobowych wywoływanych przez C.difficile należą wodnisto-krwawa biegunka, gorączka, martwica krwotoczna, brak łaknienia, mdłości oraz ból i tkliwość brzucha. Co więcej, namnożenie się tej bakterii w układzie pokarmowym prowadzić może do nawrotu nieswoistych chorób zapalnych, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego czy choroba Crohna.