Flexi-Seal® SIGNAL®

Jednorazowy system do zbiórki stolca z sygnalizatorem.
Jednorazowy system do zbiórki stolca z sygnalizatorem.

Flexi-Seal® SIGNAL® to jednorazowy system do zbiórki stolca, zaopatrzony w niskociśnieniowy balonik retencyjny z opatentowaną niebieską kieszonką na palce, z wbudowaną barierą zapachu na całej długości rękawa. Wyróżnia go wyjątkowy sygnalizator SIGNAL®, sygnalizujący optymalny poziom wypełnienia balonika retencyjnego. Sygnalizator SIGNAL® to biały port oznaczony < 45 ml, przez który, przy pomocy strzykawki załączonej do zestawu wypełniany jest balonik retencyjny.
Sygnalizator SIGNAL® uniesie się w momencie, gdy balonik zostanie wypełniony płynem optymalnie dla pacjenta. W tym momencie napełnianie powinno byc przerwane. Nigdy nie należy wypełniać balonika powyżej 45 ml.

Wklęsły sygnalizator SIGNAL® przed wypełnieniem
Wklęsły sygnalizator SIGNAL® przed wypełnieniem
Widoczny wypuklony sygnalizator SIGNAL® po optymalnym wypełnieniu wodą
Widoczny wypuklony sygnalizator SIGNAL® po optymalnym wypełnieniu wodą
Flexi-Seal® SIGNAL® skutecznie zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania zakażeń C. difficile
 • Wg WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) C. difficile jest w czołówce drobnoustrojów odpowiedzialnych za zgony na całym świecie.8
 • 20% pacjentów zaraża się bakterią Clostridium difficile, a 20 % personelu medycznego jest nosicielem tej bakterii.8
 • Nawrót choroby spowodowany przez C. difficile następuje u 1 na 5 pacjentów.2
 • Narodowy wskaźnik zakażeń i hospitalizacji z powodu Clostridium difficile wzrósł dwukrotnie w ostatnich latach.3

Flexi-Seal® SIGNAL® jest idealnym rozwiązaniem w profilaktyce powstawania odleżyn i uszkodzeń skóry
 • Ryzyko uszkodzenia skóry u pacjentów z biegunką jest 22-krotnie większe niż u pacjentów, u których problem nietrzymania stolca nie występuje.1,4
 • Okolica sakralna jest obszarem najbardziej narażonym na powstawanie odleżyn.5

Flexi-Seal® SIGNAL® minimalizuje zużycie materiałów do pielęgnacji pacjenta z biegunką, jednocześnie ogranicza kontakt personelu z materiałem skażonym.
 • Leczenie zakażeń Clostridium difficile oraz odleżyn wydłuża czas hospitalizacji.6,7
 • Tradycyjne metody pielęgnacji pacjenta zwiększają koszty oddziałów szpitalnych.

Sześć powodów, dla których
warto stosować produkty Flexi-Seal®
1
KONTROLA ZAKAŻEŃ Badania in vitro wykazały, że systemy Flexi-Seal®:
 • skutecznie powstrzymują rozprzestrzenianie C. difficile1
 • zapobiegają rozprzestrzenianiu C. difficile w środowisku szpitalnym1
 • zmniejszają konieczność usuwania nadmiaru powietrza z worków zbiorczych, przez co minimalizują rozprzestrzenianie zarodników C. difficile drogą powietrzną5
 • stanowią cenne narzędzie kontroli zakażeń w leczeniu pacjentów zakażonych Clostridium difficile.
2
OCHRONA SKÓRY Systemy Flexi-Seal® są idealnym rozwiązaniem w profilaktyce powstawania odleżyn i uszkodzeń skóry:
 • odleżyny są przede wszystkim skutkiem występujących biegunek u pacjentów
 • naruszenie ciągłości naskórka może powstać bardzo szybko od chwili wystąpienia biegunki
 • odleżyny powodują wydłużenie pobytu pacjenta w szpitalu, wzrost kosztów leczenia i umieralności pacjentów
 • Flexi-Seal® zmniejsza ryzyko uszkodzenia skóry i rozwoju infekcji na skutek kontaktu ze stolcem
3
OSZCZĘDNOŚCI W BUDŻECIE Produkty Flexi-Seal® zapewniają efektywną kontrolę i odprowadzenie stolca, co zdecydowanie zmniejsza koszty związane z opieką nad pacjentem3:
 • opieka nad chorym z biegunką wiąże się z szeregiem dodatkowych kosztów, stosowanie produktów do kontrolowanej zbiórki stolca zmniejsza zużycie materiałów i środków wspomagających
 • znacznie zmniejszają zaangażowanie personelu medycznego w opiece nad pacjentem z biegunką
 • obniżenie kosztów pielęgnacji i hospitalizacji wpływa na podniesienie rangi placówki medycznej
4
UNIKALNE CECHY I BUDOWA SYSTEMÓW Flexi-Seal® Łatwość aplikacji i obsługi to cechy systemów z rodziny Flexi-Seal®, wpływające na komfort pracy personelu medycznego oraz bezpieczeństwo pacjentów w procesie leczenia.
 • sygnalizator wypełnienia balonika, kontroluje jego prawidłowe wypełnienie, zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi
 • opatentowana niebieska kieszonka na palec, ułatwiająca aplikację systemu
 • miękki silikonowy, niskociśnieniowy balonik retencyjny, zapobiega uszkodzeniom w bańce odbytniczej
 • bariera zapachu wbudowana w strukturę silikonu na całej długości rękawa odprowadzającego, niweluje nieprzyjemny zapach 4,5
 • bezigłowy port do pobierania próbek stolca oraz drugi port irygacyjny z możliwością doodbytniczego podawania leków na rękawie odprowadzającym, ułatwia pracę personelu
 • worek zbiorczy PRIVACY™ nieprzezroczysty z okienkiem podglądu, filtrem węglowym oraz podziałką co 25 ml, pozwala dyskretnie monitorować wydalaną treść jelitową, regulować uwalnianie nagromadzonych gazów oraz pozwala na prowadzenie dokładnego bilansu pyłów 6,7
5
TECHNOLOGIA POCHŁANIAJĄCA ZAPACH Bariera zapachu, którą posiadają systemy Flexi-Seal®, w połączeniu z workami PRIVACY™ znacząco ogranicza przedostawanie nieprzyjemnych zapachów do otoczenia.
6
KOMFORTOWA OPIEKA Wyjątkowość produktów do kontrolowanej zbiórki stolca firmy ConvaTec polega przede wszystkim na innowacyjnych właściwościach, które podnoszą komfort i jakość życia hospitalizowanych pacjentów, jak również ułatwiają pracę personelowi medyczno-pielęgniarskiemu.

Materiały pobrania