Mój bliski ma C.D. - czy mogę się zarazić?

Największe prawdopodobieństwo zakażenia C. difficile stwierdza się u osób starszych po 65 roku życia i chorujących na niektóre choroby, np. upośledzające odporność (np. AIDS), poddanych długotrwałej antybiotykoterapii. Przetrwalniki tej bakterii są zdolne do przetrwania poza ludzkim organizmem bardzo długo i mogą występować na przykład w pościeli, na poręczach łóżka, urządzeniach łazienkowych lub sprzęcie medycznym. Do zakażenia C. diff dochodzi drogą fekalno – oralną w wyniku zetknięcia się z brudnym sprzętami i rękami lekarzy, pielęgniarek i innych członków personelu medycznych oraz osób odwiedzających. U takich osób szanse na zakażenie są niskie, ponieważ zwyczajowo nie są one objęte czynnikami ryzyka. Aby jednak zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego zakażenia C. diff lub przeniesienia tych bakterii na inne osoby należy przestrzegać kilku zasad.

  • W przypadku otrzymania leku zwalczającego C. diff należy przyjmować go ściśle według wskazówek lekarza i farmaceuty. Nie zmniejszać dawek i nie przerywać przyjmowania leku przedwcześnie.
  • Należy często myć ręce, zwłaszcza po skorzystaniu z toalety i przed przygotowywaniem jedzenia.
  • Również pozostali domownicy powinni często myć ręce.
  • Jeśli po powrocie do domu biegunka nasili się, niezwłocznie poinformować o tym lekarza.
  • Lekarz może udzielić dodatkowych instrukcji.

Źródło:

Shea organization