Jak zapobiegać zakażeniu?

Nie ma wypracowanych jasnych zaleceń odnośnie odwiedzin w szpitalu pacjenta z C. difficile. Należy jednak pamiętać o prawidłowej higienie rąk oraz przestrzeganiu prostych zasad, które zmniejszają ryzyko rozprzestrzeniania się sporów C. diffcile oraz poprawią jakość życia pacjenta.

Higiena rąk jest wyjątkowo ważna w kwestii prewencji, ponieważ ich dokładne mycie wodą z mydłem może znacząco ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania zakażeń. Dodatkowo można stosować preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu, które również wykazały aktywność wobec Clostridium. Ze względu na formę w jakiej dochodzi do zakażenia - droga fekalno – oralna, należy zawsze myć ręce po każdym kontakcie pacjentem oraz przed posiłkami. Nie należy przynosić pokarmów ze szpitala, ponieważ mogą na nim znajdować się spory, nie zaleca się odwiedzania innych oddziałów szpitalnych, w przeciwnym razie mogłoby dojść do wystąpienia epidemii.

Sytuacja w jakiej znajduje się osoba zakażona Clostridium jest niezwykle stresująca i wyczerpująca. Pacjent  musi pokonywać wiele barier, również tych związanych z intymnością. Dla pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia, przebyte zabiegi, obciążenia, zwłaszcza przebywający na oddziale Intensywnej Terapii, którzy nie powinni samodzielnie chodzić do toalety, zmiana pieluchomajtek nawet do kilku razy dziennie, jest doświadczeniem nieprzyjemnym i należałoby ją wyeliminować, zwiększając tym samym poczucie godności. Ponadto użycie pieluchomajtek naraża pacjenta na ciągły kontakt skóry z treścią jelitową, co może implikować podrażnienia naskórka, a nawet odleżyny. Badania wskazują, że ryzyko powstania odleżyn u osób z nietrzymaniem stolca jest o 22-krotnie większe.2 Mając na uwadze powyższe w wielu krajach takich jak Dania czy Wielka Brytania do zaleceń opieki nad pacjentem z biegunką wpisano użycie systemu do kontrolowanej zbiórki stolca (Flexi - Seal)1, ponieważ ogranicza on konieczność ciągłej interwencji pielęgniarek przy każdym epizodzie biegunki, zamyka treść jelitową w specjalnie zaprojektowanym szczelnym worku, zmniejszając ryzyko rozprzestrzeniania zakażeń, a także zmniejsza ryzyko powstania naruszeń ciągłości naskórka. Systemy do kontrolowanej zbiórki stolca są dostępne również w Polsce i stosowane z powodzeniem w wielu szpitalach. Na rynku dostępne są różne marki systemów, jednak Flexi-Seal, jako jedyny jest przebadany klinicznie, dzięki czemu wiemy, że będzie on bezpieczny dla pacjenta.

Przypisy:

1 XI Zeszytu PSPE -Infekcje Clostridium difficile, niedoceniane zakażenia w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym, Katowice 2012

2 Theaker C, Mannan M, Ives N, Soni N. Risk factors for pressure sores in the critically ill. Anaesthesia. 2000 Mar; 55 (3): 221-4.