Co to jest Clostridium?

C. difficile to patogen szpitalny, mogący wywołać biegunkę i inne choroby zagrażające życiu, jak rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, toksyczną okrężnice olbrzymią, sepsę i zgon. Do czynników ryzyka należą najczęściej antybiotykoterapia, żywienie przemysłowe, hospitalizacja.1 Statystycznie to osoby  po 65 roku życia, są najbardziej narażone na działanie sporów C. difficile. Obraz kliniczny biegunki to przede wszystkim biegunka ze skurczowymi bólami brzucha, podwyższona temperatura ciała oraz podwyższona leukocytoza2

Więcej o CD w zakładce O Clostridium difficile

Przypisy:

1 Jarvis WR, Schlosser JA, Jarvis AA, Chinn RY. National point prevalence study of Clostridium difficile in US health care facility inpatients, 2008. The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Inc. (APIC). Am J Infect Control 2009; 37: 263-70

2 Infekcje Clostrdium Difficile, niedoceniane zakażenie w aspekcie klinicznym i epidemiologicznym, PSPE Katowice 2012 r., s. 22