Zakażenia Clostridium difficile rosnącym problemem

Nosicielstwo Clostridium difficile jest stwierdzane u 3% populacji i u 20-40% pacjentów hospitalizowanych. Szacuje się, że bakteria C.difficile odpowiedzialna jest za 15-25% biegunek poantybiotykowych. 

W ciągu ostatnich lat zanotowano zdecydowany wzrost zapadalności na choroby wywoływane przez C.difficile, co związane jest z pojawieniem się epidemiologicznego szczepu określanego mianem NAP1 o znacznie większej w porównaniu ze szczepami izolowanymi wcześniej, zdolności do produkcji toksyn  A i B (16 i 23 razy, odpowiednio). Występujące w Polsce klony tego szczepu charakteryzują się opornością na fluorochinolony, klindamycynę i erytromycynę.

Bardzo ciężka postać choroby związanej z C.difficile, do których należy okrężnica olbrzymia, wstrząs, kolektomia i zgon występuje u około 3% chorych i u 11% zakażonych hiperwirulentnym szczepem NAP1. Nawroty choroby występują u około 20% chorych. Obecnie, wzrost zapadalności na choroby związane z C.difficile obserwowany jest również w populacjach bez czynników wystąpienia zachorowania.