Kiedy pacjent odmawia leczenia, rozwiązanie może być zaskakujące

Barbara Gładysiak
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

Jestem pielęgniarką oddziałową w Klinice Intensywnej Terapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, w którym system Flexi-Seal® SIGNAL® jest stosowany standardowo przy biegunkach różnego pochodzenia.

Nasz „pierwszy raz” z Flexi-Seal®

Pierwsze zastosowanie systemu Flexi-Seal® w naszym oddziale miało miejsce około 7 lat temu. Wprowadzenie tego rozwiązania wiąże się z dość dramatyczną sytuacją - z odmową dalszego leczenia przez chorego hospitalizowanego w powodu zabiegu operacyjnego tętniaka aorty brzusznej. Może ktoś zapytać, jaki związek ma system Flexi-Seal® z odmową leczenia, a jednak w tym przypadku ma zasadniczy.

Opis przypadku:

Pacjent: Mężczyzna, lat 47, inżynier, przytomny.

Rozpoznanie:

 • pęknięty tętniak aorty brzusznej
 • uszkodzenie rdzenia kręgowego
 • zator kreski jelita
 • nietrzymanie stolca

Pierwsze trzy doby - przebieg pooperacyjny poprawny, wszystkie parametry w normie. W trzeciej dobie pierwszy luźny stolec i po kilku godzinach kolejne trzy. Wykluczono zakażenie Clostridium difficile.

Dla utrzymania higieny osobistej zastosowano klasyczne postępowanie:

 • mycie ciała: myjka, woda, mydło;
 • pielęgnacja skóry: balsamy do ciała,
 • zmiana pościeli i bielizny osobistej,
 • dodatkowo: wymieniany basen na przemian z zakładaniem pieluchomajtek,
 • wietrzenie pokoju

 …taka sytuacja utrzymywała się przez ponad dwa tygodnie, a ilość stolców w ciągu doby wynosiła od 10 do 11.

Pacjent stawał się zniecierpliwiony, zamknięty w sobie, unikał kontaktu z rodziną i znajomymi.

W 19 dobie kategorycznie odmówił odwiedzin, nie chciał widzieć nawet żony, i co najgorsze, odmówił także dalszego leczenia, twierdząc, że chce umrzeć. Na pytanie o powód, odpowiedział: „To nie jest życie, to wegetacja. Krępuje mnie odór w pokoju, ciągłe negliżowanie z powodu dokonywanej toalety. Jestem wyczerpany brakiem wypoczynku, brakiem snu, dajcie mi spokój.”

Rozwiązanie

W zaistniałej sytuacji efekty leczenia były mierne w stosunku do nakładu sił i środków. Została podjęta rozmowa „ratunkowa” z propozycją wypróbowania innego rozwiązania, czyli zastosowania zamkniętego systemu do kontrolowanej zbiórki płynnego stolca Flexi-Seal®. Pacjent nie okazał entuzjazmu, ale wyraził zgodę i jeszcze tego samego dnia system został założony.

Błyskawiczny EFEKT!

Już w drugiej dobie stosowania Flexi-Seal ®, pacjentowi wróciło lepsze samopoczucie i dobry nastrój, a co najważniejsze, można było kontynuować zaplanowane leczenie. Chory zmienił nastawienie, wyraził zgodę na wizytę żony, a w kolejnych dniach na wizyty rodziny i znajomych.

W 46 dobie pacjent został przekazany do innego oddziału, w celu dalszego leczenia i rehabilitacji. Skóra w okolicy odbytu i kości krzyżowej była w dobrej kondycji, bez podrażnień i zmian.

Pacjent po zakończeniu leczenia i rehabilitacji wrócił do czynnego życia i pracy zawodowej.

Pierwsze zakupy i przetargi

Ten sukces przekonał dyrekcję szpitala do zasadności stosowania systemu i wkrótce uzyskano zgodę na zakup kolejnych zestawów w ramach „Imiennych recept” dla chorych wymagających takiego zaopatrzenia. Systematycznie zwiększało się zapotrzebowanie na zestawy Flexi Seal®, co sprawiło, że rozpoczęliśmy starania o wdrożenie procedury przetargowej, zakończone sukcesem. W pierwszym przetargu, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, wyrażono zgodę na zakup 20 sztuk na rok.

W kolejnym było już więcej, a obecnie jest 200 sztuk.

Zalety Flexi-Seal® i korzyści jakie nam daje.

Cenimy ten zestaw za:

 • łatwe i proste zakładanie,
 • znaczącą oszczędność środków higieny osobistej,
 • niwelowanie przykrego zapachu w pomieszczeniu,
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń Clostridium difficile i innych biegunek zakaźnych,
 • zapobieganie odleżynom,
 • przyspieszenie leczenia odleżyn okolicy kości krzyżowej i dobre przyjmowanie się przeszczepów skórnych w okolicach narażonych na kontakt z wydalinami.

Zestaw ten przywraca chorym i ich rodzinom godność osobistą i wiarę w wyleczenie.

Zastosowanie  systemu Flexi-Seal® zapewnia wiarygodny bilans płynów oparty na faktach, a nie na przypuszczeniach, oszczędza czas personelu i umożliwia realizację zaplanowanych czynności leczniczych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych.

Flexi-Seal® a ekonomia i standardy opieki

Przeprowadzona kalkulacja kosztów opieki nad pacjentem z biegunką przy zastosowaniu metod tradycyjnych i Flexi-Seal® unaoczniła nam, że zestaw bilansuje średnio w 4-5 dobie, a każda kolejna doba to zysk finansowy. Oczywiście jeśli  biegunek jest więcej, koszt systemu zwraca się szybciej. Zastosowanie pieluchomajtek na naszym oddziale zostało ograniczone do minimum. 

Można by jeszcze mnożyć zalety systemu Flexi-Seal®, ale myślę, że warto samemu się przekonać o ułatwieniach, jakie wynikają z jego użycia. W moim szpitalu polubili go wszyscy i jest stosowany w większości oddziałów, a personel pielęgniarski Kliniki Intensywnej Terapii stosuje go standardowo u wszystkich chorych z luźnym stolcem i nie może sobie już wyobrazić innego sposobu postępowania.  

Materiały pobrania